Impressum - Biserica Sion Ingolstadt

Go to content

Main menu:

ImpressumFurnizor:
Biserica Sion
Peisserstr.15
85053 Ingolstadt
Tel.: 0174/3310053
Manager şi contact persoană: Emanuel Schirkonger

Donatii cont: Iban: DE60721500000053731048  Bic: BYLADEM1ING

Internet:
www.Biserica-Sion.de


Termeni de utilizare
Informaţiile conţinute în site-ul au fost atent verificate si sunt actualizate constant. O garanţie de exhaustivitate sau de precizie poate fi nu preluat cu toate acestea, precum şi răspunderea pentru utilizarea acestor site-uri sau conţinutul lor. Toate conţinuturile sunt protejate prin copyright.
Imaginile nu pot fi copiate sau public utilizat fara acordul scris. În cazul în care acest lucru ar trebui să întâmpla, totuşi, biserica Sion.de platite sa aplice legea înainte de acest lucru îşi rezervă. (§ 72 UrhG, § 22-24 Rose, § 823 BGB)
1. conţinutul de oferta online
Autorul nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru actualitatea, corectitudinea, integralitatea sau calitatea informaţiilor furnizate. Răspunderea pretenţii împotriva autorului, care se referă la daune de material sau imaterial fel, care au fost cauzate prin utilizarea sau de neîntrebuinţare a prezentat informaţii sau prin utilizarea de informaţii incorecte si incomplete, sunt fundamental excluse, cu condiția ca nici o demonstrabil intenţionată sau extrem de neglijent vina exista din partea autorului. Toate ofertele sunt supuse confirmării şi nu este obligatorie. Autorul îşi rezervă în mod expres dreptul de a modifica părţi ale paginilor sau intreaga oferta fără anunţarea separate, să completeze, să ştergeţi sau să înceteze publicarea, temporar sau permanent.
2. referiri şi link-uri
Referinţe directe sau indirecte la extern paginile Web ("hyperlinkuri"), care se află în afara zonei de responsabilitate a autorului, o obligație de răspundere numai în cazul ar intra în vigoare în care autorul a conţinutului a cunoştinţelor şi ar fi punct de vedere tehnic posibil şi rezonabil pentru el pentru a preveni utilizarea în caz de conţinuturi ilegale.
Autorul declară în mod expres că în momentul setării link nici conţinuturi ilegale pe paginile legate erau vizibile. Autorul nu are nici o influenţă asupra actuale şi viitoare proiectarea, conţinutul sau autor de pagini legate de/asociate. El, prin urmare, distanţe de el însuşi în mod expres de toate conţinuturile de toate pagini legate de care s-au schimbat după link-ul de setare. Acest lucru se aplică la toate în termen de Internet oferă propriul set stânga şi referinţe, precum şi în ceea ce priveşte intrările externe în Comentarii cărţi de autor, forumuri de discuţii şi liste de discuţii. Pentru conţinuturile ilegale, inexacte sau incomplete şi în special pentru daune care decurg din utilizarea sau de neîntrebuinţare a astfel de informaţii, doar furnizor de filme la care a fost face referire nu va fi răspunzător, care pur şi simplu se referă la publicarea respectivă prin intermediul link-uri.
3. drepturile de autor şi mărci
Autorul depune eforturi pentru a respecta drepturile de autor ale utilizate grafica, documentele de sunet, secvenţe video şi texte în toate publicatiile, a folosi auto-creat grafica, documente audio, secvenţe video şi texte sau pentru a acces gratuit de licenţă grafica, sunet documente, secvenţe video şi texte.
Toate menţionate în termen de Internet oferă şi, eventual, protejate de branduri şi mărci sunt unrestrictedly sub rezerva dispozițiilor de drept respectiv valabil marcă şi drepturile de proprietate ale proprietarilor înregistraţi. Simpla menţiune nu este concluzia că mărcile de terţe părţi drepturile sunt protejate! Copyright-ul pentru obiectele publicate, create de autorul însuşi rămâne numai cu autorul paginilor. Orice duplicare sau utilizarea a astfel grafica, documentele de sunet, secvenţe video şi texte în alte publicaţii electronice sau tipărite este interzisă fără acordul expres al autorului.
4. date de protecţie
În cazul în care în cadrul ofertei de Internet există posibilitatea de a înregistra personale sau datelor de afaceri (adrese de e-mail, nume, adrese), divulgarea acestor date de utilizator are loc pe o bază voluntară în mod explicit. Utilizarea şi plata tuturor serviciilor oferite este-în măsura în care punct de vedere tehnic posibil şi rezonabil -, de asemenea, fără indicarea unor astfel de date sau în conformitate cu specificaţiile de date anonimizate sau un alias. Utilizarea de date de contact publicate în contextul imprimat sau comparabile de date, cum ar fi adrese poştale, telefonice şi numerele de fax, precum şi adresele de e-mail de către terţi pentru trimiterea de informaţii în mod expres cerut vonnicht nu este permis. Măsuri legale împotriva expeditorii de spam-uri aşa-numita la încălcarea acestei interdicţii în mod explicit sunt rezervate.
5. juridic valabilitatea această excludere a răspunderii
Această excludere a răspunderii trebuie să fie considerată ca parte a ofertei de Internet, din care a fost prezentată această pagină. În cazul în care părţi sau individuale formulări din acest text nu, nu mai este sau nu este complet în conformitate cu situaţia juridică aplicabilă, celelalte părţi ale documentului rămân în conţinutul şi valabilitatea neafectate.
Protecţia datelor
În conformitate cu § 28 Actul Federal pentru protecţia datelor (BDSG) reamintim, că, în contextul de tranzacţii de afaceri datele necesare printr-un sistem de EDP în conformitate cu § 33 (baza) sunt prelucrate şi stocate. Toate datele personale oferite ne vor fi păstrate confidenţial şi stocate numai pentru afaceri necesare si ordinea prelucrării.
Back to content | Back to main menu